tausiyah on daily

Tersebab “liLlah”, berhargalah semua lelah. Tersebab “ma’aLlah”, sederhanalah segala masalah. Tersebab “ilaLlah”, ringanlah setiap langkah. Salim A Fillah

Bersebab penghormatan mereka terhadap ilmu & pemuliaan mereka kepada guru; keberkahan pengetahuan mereka merentang melintas tempat & zaman. Salim A Fillah

Tugas dunia kita jadi saksi, bukan hakim; sebagai persiapan jadi terdakwa di akhirat; perbanyak pembela, bukan pendakwa; bekal, bukan beban. Salim A Fillah

Jika jamuan di Jumat ini surah Al Kahfi; hidangannya shalawat Nabi; kudapannya dzikir tiada henti; betapa ruh kan berseri, bergizi, berarti.Salim A Fillah

Antara komat-kamit yang layak dihayati; “Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mendengarku”; agar berpadu berani karenaNya & malu padaNya. Salim A Fillah

Bagi tiap kuasa zhalim yang perkasa; Allah selalu hadirkan pejuang gigih. Tapi Dia Maha Kuasa mengakhiri dengan hal kecil & sederhana.

1. Bagi Fir’aun yang merasa kuasa mengalirkan Nil & memperbudak Bani Israil; ada Musa tak putus asa. Tapi airlah yang mengakhiri si raja.

2. Bagi Namrud yang menyatakan mampu menghidupkan & mematikan; ada Ibrahim mendebatnya. Tapi nyamuk sajalah yang menjadi sebab khatamnya.

3. Bagi gegap gempita kepungan pasukan Ahzab; ada keteguhan Nabi & para sahabat di dalam Khandaq. Tapi anginlah nan menyapu bersih semua.

4. Bagi Abrahah & pasukan gajah yang pongah; ada ‘Abdul Muthalib berserah pada Allah. Lalu batu kecil dari sijjil dilempar burung mungil.

5. Bagi Jalut yang kuatnya membuat takut & kecut; ada Thalut yang diutus bersama tabut. Tapi ketapel kecil bocah Dawud lah pembawa maut.

6. Maka tugas kita atas kezhaliman hanya taat pada Allah & berteguh istiqamah. Lalu bersiaplah tuk kejutan pertolonganNya Yang Maha Jaya.

Salim A fillah