DAFTAR MUWAKKIF (YG WAKAF) PST. TAHFIDZ dan RMH YATIM AL ISHLAH 2…

1. Hj. Umi Asmanah  2 m2
2. Ustadz H. Muslimin, PIK Penggilingan, 2 m2
3. Bpk. Heri SE, (Sukabumi)
4.